نوشته‌ها

اشنایی با یونیت هیتر

Unit heater یونیت هیتر به دستگاهی که  ار آن برای گرم کردن فضاهای وسیع همانند سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و … استفاده می‌شودمیگویند.

اجزای یونیت هیتر

  1. کویل با لوله‌های پره دار که داخل آن آب داغ، ای گرم یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد که بر حسب نوع یونیت هیتر ممکن است کویل صاف، مکعبی شکل، گرد یا دایره‌ای شکل باشد.
  2. پروانه یا فن که وظیفه  عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد. این فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی یا سانتریفوژ باشد.
  3. پره‌های جهت دهنده هوا که به وسیلهٔ آن‌ها می‌توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد
  4. کابینت یا محفظه که پروانه و کویل در داخل آن و پره‌های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده‌است.

 

تقسیم بندی یونیت هیتر

از نظر واسطه و انرژی حرارتی: در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع آبی، بخار و برقی تقسیم بندی می‌شوند.

از نظر نوع پروانه: در این طبقه‌بندی یونیت هیترها به انواع فن ملخی و سانتریفوژ تقسیم بندی می‌شوند

  1. از لحاظ ترتیب قرار گرفتن قطعات: در این روش یونیت هیترها به نوع مکنده (که به وسیله پروانه از روی کویل مکیده می‌شود) و نوع دمنده (که در آن هوا به وسیلهٔ فن به روی کویل دمیده می‌شود) تقسیم بندی می‌شود
  2. از نظر محل نصب: در این طبقه‌بندی یونیت هیترها به انواع سقفی آویزی و زمینی دسته‌بندی می‌شوند در نوع سقفی آویزی جریان هوا می‌تواند افقی یا عمودی باشد و در نوع زمینی دستگاه بروی زمین نصب می‌شود و هوا به وسیلهٔ هدایت کننده‌هایی به سمت و محل مورد نظر هدایت می‌شود:
  • یونیت هیتر زمینی
  • یونیت هیتر سقفی

انواع کاتالوگ یونیت هیتر

انواع کاتالوگ یونیت هیتر

انواع کاتالوگ یونیت هیتر

 

 

انواع کاتالوگ یونیت هیتر

ساراول

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر کلاسیک ساراول

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر صنعتی ساراول

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر ساراول

 

 

تهویه آریا

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر تهویه آریا

 

سارایل

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر سارایل

 

ساران

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر ساران

 

هیوندای

دانلود کاتالوگ یونیت هیتر هیوندای

 


 نصب و راه اندازی یونیت هیتر

دانلود