دستگاه خشک کن۶۰۰ کیلویی

دستگاه خشک کن ۶۰۰ کیلویی ایده آل برای کسب و کارهای متوسط ​​تا بزرگ، در زمینه کشاورزی مواد غذایی، میوه ها و سبزیجات، گیاهان،، گیاهان دارویی و پرورش دهندگان .

کاربرد این نوع میوه خشک کن در کارگاههای بزرگ خشک کن میوه و سبزی میباشد این مدل دستگاه ها کانتینری میباشتد .

دستگاه خشک کن ۶۰۰ کیلویی  اطمینان خشک کن را برای خشک کردن انواع میوه و سبزی و گوشت ، نان ، خشک کردن انواع صیفیجات ، خشک کردن منسوجات ، چوب ، خشک کردن شلتوک برنج ، نشاسته و … به کارمیبرند .