ایده آل برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، در زمینه کشاورزی مواد غذایی، میوه و سبزیجات، گیاهان، ب گیاهان دارویی و پرورش دهندگان . دمای کار پایین و ظرفیت بارگذاری بالا محصول نهایی با کیفیت بالا را تضمین می کنند.

در مورد گیاهان، ظرفیت بارگیری را می توان با افزایش محصول به صورت فله، بدون استفاده از کشوها و در نتیجه از کل حجم بارگذاری مجاز فضای خشک شدن، افزایش داد.

PLC با صفحه نمایش لمسی مانیتور روی پانل جلو، اجازه می دهد تا تولید محصول را به نیاز مشتریان سازگار سازد، زیرا با چند برنامه خشک کردن مجهز است.

دستگاه خشک کن ۱۰۰ کیلویی
به ابعاد
طول ۱ متر
عرض ۱/۵ متر
ارتفاع ۲/۳۰